• Breaking News

  অ্যাথলেটিক্সে বিশ্বরেকর্ড (পুরুষ)

  রাইট স্পোর্টস ডেস্ক

  অলিম্পিক bolt1দোরগোড়ায়। আর অলিম্পিকের সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাথলেটিক্স।

  তাই অলিম্পিক শুরুর আগে জানিয়ে রাখা, বিশ্বরেকর্ডগুলো।

  আগামী ৫ অগাস্ট থেকে যা ভাঙার চেষ্টায় সরবস্ব দিতে রাজি থাকবেন বিশ্বের অ্যাথলিটরা।

  আজ শুরুতে শুধুই পুরুষদের বিশ্বরেকর্ড।

   

   

   

   

  ইভেন্ট                      রেকর্ড                    সাল                          অ্যাথলিট

  ১০০মিটার            ৯.৫৮ সেকেন্ড            ২০০৯                     উসেইন বোল্ট

  ২০০মিটার            ১৯.১৯ সেকেন্ড          ২০০৯                      উসেইন বোল্ট

  ৪০০মিটার            ৪৩.৪৮ সেকেন্ড         ১৯৯৯                     মাইকেল জনসন

  ৮০০মিটার          ১:৪০.৯১ মিনিট          ২০১২                     ডেভিড রুডিশা

  ১৫০০মিটার        ৩:২৬.০০ মিনিট          ১৯৯৮                  হাইচাম এল গেরোজ

  ৫০০০মিটার        ১২:৩৭.৩৫ মিনিট        ২০০৪                    কেনেনিসা বেকেলে

  ১০০০০মিটার      ২৬:১৭.৫৩ মিনিট        ২০০৫                    কেনেনিসা বেকেলে

  ১১০মি হার্ডলস     ১২.৮৭ সেকেন্ড            ২০০৮                   দেরন রোবলস

  ৪০০মি হার্ডলস     ৪৬.৭৮ সেকেন্ড           ১৯৯২                    কেভিন ইয়ং

  ৪x১০০মি রিলে    ৩৬.৮৪ সেকেন্ড          ২০১২                     বোল্ট-ব্লেক-কার্টার-ফ্রেটার

  ৪x৪০০মি রিলে    ২:৫৪.২৯ মিনিট           ১৯৯৩                   জনসন-রেনল্ডস-ভ্যালমন-ওয়াটস

  লং জাম্প             ৮.৯৫ মিটার                ১৯৯১                   মাইক পাওয়েল

  হাই জাম্প            ২.৪৫ মিটার                  ১৯৯৩                  হাভিয়ের সোতোমেয়র

  ট্রিপল জাম্প         ১৮.২৯ মিটার              ১৯৯৫                   জোনাথন এডওয়ার্ডস

  পোল ভল্ট           ৬.১৬ মিটার                 ২০১৪                    রেনদ লাভিয়েনি

  ডিসকাস থ্রো       ৭৪.০৮ মিটার                ১৯৮৬                  জারগেন শুল্ট

  জ্যাভেলিন থ্রো     ৯৮.৪৮ মিটার              ১৯৯৬                   ইয়ান জেলেজনি

  হ্যামার থ্রো          ৮৬.৭৪ মিটার              ১৯৮৬                   ইউরি সিয়েদিখ

  শটপাট                ২৩.১২ মিটার               ১৯৯০                    র‍্যান্ডি বার্নেস

  ২০কিমি হাঁটা       ১-১৬: ৩৬ ঘন্টা           ২০১৫                    ইউসুকে সুজুকি

  ৫০কিমি হাঁটা      ৩-৩২: ৩৩ ঘন্টা           ২০১৪                    ইওহান দিনিজ

  ম্যারাথন             ২-০২: ৫৭ ঘন্টা             ২০১৪                    ডেনিস কিমেতো

  ডেকাথেলন          ৯০৪৫ পয়েন্ট               ২০১৫                    অ্যাস্টন ইটন

  No comments